Ceļinieks 2010 | 2014. gads
Uzņēmums nodarbojas ar ceļu, ielu un laukumu būves, uzturēšanas un labiekārtošanas darbiem, tiltu būves, kā arī meliorācijas sistēmu izbūves darbiem un tehnikas nomas pakalpojumiem
Ceļu būve, ielu būve, Ceļu uzturēšana, ielu uzturēšana, Asfaltēšana, Bruģēšana, Smilts-grants karjeru izstrāde, Hidrotehnisko objektu būvniecība, Būvuzraudzība, Ceļu tehnikas noma
21316
page,page-id-21316,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.9,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive
 

2014. gads

 • Bērnu rotaļu laukuma izbūve Ausekļa ielā 44, Valkā
 • Skrejceļa vienkāršotā renovācija
 • Meža autoceļa “Nobrauktuve 187.kv.” būve Silvas meža iecirknī, Smiltenes novada Launkalnes pagastā
 • Meža ceļa rekonstrukcija Meža pētīšanas stacijas Mežoles mežu novadā
 • “Mežciema ceļš” Sikšņu meža iecirknī, Apes novada Gaujienas pagastā
 • Smiltenes muižas bruģa rekonstrukcija
 • Nobrauktuve 102kv būve, Silvas meža iecirknis, Smiltenes novada Bilskas pagasts
 • Nobrauktuve 192kv būve, Silvas meža iecirknis, Smiltenes novada Palsmanes pagasts
 • Nobrauktuve 185kv būve, Silvas meža iecirknis, Gulbenes novada Rankas pagasts
 • Gājēju ietves renovācija Rīgas ielā  un Ausekļa ielā, Valka, Valkas novads
 • Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Smiltenes novada Smiltenes pilsētas izgāztuves “Drandu ielā 24” rekultivācij. Būvdarbi.
 • Gaujienas intērnātpamatskolas 110m skrejceļa vienkāršotā renovācija
 • Sporta laukuma labiekārtošana Vidagā
 • Kocēnu novada autoceļa “Virši-Vīķvēni” remontdarbi
 • Āra kāpņu renovācija Cēsu ielā 2, Valmierā